Handreiking 'Bruidsschat' Omgevingswet


In de afgelopen maanden is door de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland hard gewerkt aan de ‘handreiking bruidsschat Omgevingswet (pdf, 11 MB)’. De bruidsschat vormt een groot deel van het overgangsrecht richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021.

De handreiking is als eerste aanzet bedoeld voor gemeenten die onderwerpen uit de tijdelijke delen van hun omgevingsplan (van rechtswege) willen omzetten in een nieuw deel.

De handreiking beslaat vijf thema’s uit de bruidsschat:

  • bouwen;
  • geluid;
  • geur;
  • monumenten;
  • windturbines.

In de handreiking wordt beschreven hoe gemeenten kunnen omgaan met de bruidsschat. Het gaat ook over de impact van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Het doel van de handreiking is gemeenten kennis te laten maken met het onderwerp ‘bruidsschat’. Het beslaat nog niet alle thema’s/onderwerpen, maar in ieder geval al wel de grotere thema’s.