Opgelegde dwangsom


Als er een opgelegde last onder dwangsom is dan vindt u daarover meer informatie op deze pagina.

Grondgebied Gouda

De ODMH heeft namens de Provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd aan Stubbe B.V..

Datum besluit: 14 juni 2018

Overtreding: Opslaan van te veel gevaarlijke stoffen in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo

Status: Handhavingsbeschikking definitief, het besluit (pdf, 157 kB).