Nieuwsbrief ODMH voorjaar 2019

Uitgave nieuwsbrief voorjaar 2019

Deze nieuwsbrief bevat informatie voor de bestuurders en de ambtelijke medewerkers van onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

Voorwoord Andre Mutter

Voor u ligt inmiddels het 3e exemplaar van onze nieuwsbrief. Ook deze editie geeft u een mooi inzicht in de onderwerpen waar de ODMH zich mee bezighoudt.

Onze inspanningen op het gebied van Duurzaamheid en Klimaat, blijkt uit de artikelen over energietransitie, klimaatadaptatie en over het zeer geslaagde symposium Energiebeparing voor bedrijven. De vernieuwingsdrift van de ODMH kunt u terugzien in het artikel over hoe wij toezicht houden met behulp van drones.

Dat we altijd vooruit kijken en willen vernieuwen neemt niet weg dat wij ook het belang van terugkijken onderkennen. Dat blijkt uit het artikel over de Limes in Bodegraven.

Ik wens u veel leesplezier!

Hoe verduurzaam je een vooroorlogse woning

In Gouda staan veel vooroorlogse woningen. Hoe krijg je die naar energielabel A? Kunnen die zonder aardgas? Deze vragen kregen de Technasium leerlingen van het Antonius college voorgelegd. Het Technasium werkt praktijkgericht en betrekt externe partijen bij de projecten.

Mini symposium over de informatieplicht Wet milieubeheer

Op donderdag 28 maart heeft het  minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’ plaatsgevonden in Gouda. Op 1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing van kracht, dit wordt ook wel de omgekeerde bewijslast genoemd. Tijdens dit symposium werden de achtergronden en werking van de nieuwe regelgeving uitgelegd.

Kom binnen bij bedrijven!

ODMH doet mee met Kom Binnen Bij Bedrijven. Lijkt het jou leuk om bij ons te werken en wil je ons graag beter leren kennen? Kom dan langs op woensdagmiddag 13 maart van 13.30 – 15.30 uur.  Aanmelden kan via  Kom binnen bij de ODMH!  Kijk ook eens op www.werkenbijodmh.nl voor de nieuwste vacatures.

ODMH ondersteunt regiogemeenten bij Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress.

Subsidies beschikbaar voor Rijksmonumenten

Voor eigenaren van Rijksmonumenten zijn er twee mogelijkheden tot het aanvragen van subsidie voor restauratie van hun pand. Dat kan via de Provincie Zuid-Holland en er is ook een mogelijkheid via het Restauratiefonds.

Bijeenkomst Limes in Bodegraven-Reeuwijk

Informatieavond_Limes_aangepast voor nieuwsbrief

Donderdagavond 31 januari hebben Paul Rouing (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en Janneke Noordervliet (ODMH) een lezing georganiseerd in het gemeentehuis in Bodegraven. De lezing stond in het teken van de Romeinse Limes en is georganiseerd vanwege de grote hoeveelheid archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd in de afgelopen paar jaar.

Informatieavond voor raadsleden over energietransitie

Maandagavond 28 januari heeft in Gouda een goedbezochte informatieavond plaatsgevonden voor raadsleden van de regio Midden-Holland. De deelnemers, ongeveer 60 personen, zijn hier geïnformeerd over de stand van zaken van de Regionale Energiestrategie (RES) in Midden-Holland.

Dienstverlening ODMH

Een keer per jaar organiseren we voor alle collega’s een dienstverleningsdag om gezamenlijk inspiratie op te doen. De aftrap over klantreizen vond vorige winter plaats in de tramremise in Den Haag.

Toezicht met een drone

drone goed

De Omgevingsdienst Midden-Holland gaat met zijn tijd mee en gaat een drone inzetten voor het toezicht. Op dit moment vliegt de ODMH vier keer per jaar met een vliegtuig over de regio. Hierbij wordt gekeken of er situaties zijn die niet voldoen aan de milieu- of bouwregelgeving.

U kunt zich altijd aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.