Nieuwsbrief ODMH najaar 2019

Uitgave nieuwsbrief najaar 2019

Deze nieuwsbrief bevat informatie voor de bestuurders en de ambtelijke medewerkers van onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

Voorwoord Andre Mutter

2019 vliegt voorbij en voor u ligt alweer de najaar editie 2019 van onze nieuwsbrief.  Ook nu weer geven wij u een inkijk in de onderwerpen waarmee de ODMH zich in de tweede helft van dit jaar heeft bezig gehouden.

2019 is op veel vlakken een boeiend jaar voor ons. In de zomer sneuvelde het verbod op astbestdaken in de Eerste Kamer.
De Raad van State oordeelde dat de PAS-regeling rond stikstofdepositie in strijd was met Europese regelgeving. De commotie daarover is voorlopig nog niet verstomd.
Ondertussen is ook het PFAS dossier een probleem om rekening mee te houden. 
De ODMH is op al deze fronten bezig met de uitvoering. Daarbij voorzien wij onze deelnemers van de broodnodige informatie en voorzien wij u van adviezen.

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Controle vuurwerkverkooppunten in 2019

Jaarlijks in oktober, november en december controleert de ODMH alle vuurwerkverkooppunten in de regio Midden-Holland. Tijdens deze voorcontroles bekijken we samen met de ondernemer of het verkooppunt aan de eisen van het Vuurwerkbesluit voldoet.

Helpdesk voor vragen over Stikstof en Natura 2000

Vanaf nu kunnen burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof of het aanvragen van vergunningen terecht bij de helpdesk van BIJ12.

BIJ12 geeft u informatie over toestemmingsverlening, de daarvoor benodigde natuurinformatie, het werken met AERIUS, monitoring en het voormalige Programma Aanpak Stikstof.

ODMH heeft ISO 9001:2015 succesvol afgerond

ODMH ISO 9001 2015 gecertificeerd

De ODMH is weer onderworpen aan de jaarlijkse ISO audit. De auditor was met name positief over innovaties zoals de wijze waarop de ODMH inspeelt op de krapte van de arbeidsmarkt en hoe Geoweb wordt ingezet.

Ondernemer en zonnepanelen? Laat een locatieonderzoek doen!

Zonnepanlen op het dak

Is het dak van mijn bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen erop en wat levert het op? Om u als ondernemer actief te ondersteunen bij de eventuele plaatsing van zonnepanelen is het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ opgezet; een initiatief van gemeente Gouda, samen met Duurzaamheidsplatform Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH.

ODMH kiest voor elektrisch rijden

Met ingang van maandag 2 september rijdt de ODMH met tien bedrijfsauto’s die 100% elektrisch rijden. Wij hebben 13 bedrijfsauto’s. Bij tien van deze auto’s liep het leasecontract af in september jl. Dat was voor ons hét moment om de stap te nemen en duurzaam te gaan rijden met het merendeel van ons wagenpark.

Energiescan door ODMH

“De ODMH moet handhaven. Maar liever willen we ondersteunen. De ODMH wil u uitleg geven over de EML [lijst met erkende maatregelen.] die voor úw onderneming geldt, en uw vragen beantwoorden over de Informatieplicht. Bovendien kunt u een gratis energiescan bij ons aanvragen.”

Voorlopig geen verbod op asbestdaken

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet om de asbestdaken uit te bannen verworpen. De voorgestelde wet verplichtte eigenaren om asbesthoudende producten te verwijderen. Het verbod richt zich op asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht.

Nieuwe energie in Duurzame Stad wedstrijd

10 mei was de ontknoping van de wedstrijd Duurzame Stad van de Toekomst. Zeven teams van vijf verschillende scholen stonden klaar in de raadszaal van het Huis van de Stad om hun plan voor een duurzame wijk in Gouda te presenteren.

Young ODMH

Young ODMH_aangepast

YoungODMH is een feit! Een groep van zo’n 30 jonge professionals die met elkaar gaan zorgen voor de ontwikkeling van jonge werknemers, zowel persoonlijk als professioneel. Via dit netwerk verbinden ze zich onderling, met de rest van de organisatie én met jonge mensen buiten de organisatie.

U kunt zich altijd aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.