Nieuwsbrief ODMH voorjaar 2018

Nieuwsbrief voorjaar 2018

Deze nieuwsbrief bevat informatie voor de bestuurders en de ambtelijke medewerkers van de regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland.
Dit is de eerste verzending van onze nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Eerste digitale nieuwsbrief ODMH

Met gepaste trots bied ik u hierbij onze eerste digitale nieuwsbrief aan. Als kennisinstituut willen wij met deze nieuwsbrief de informatiestroom versterken naar u als onze opdrachtgevers.

ODMH Express

ODMH_Express nov _2017 (23)

De samenleving verandert. Participatie en overleg horen bij een mondige samenleving. Dat vertaalt zich in wetgeving die daarop inspeelt, zoals de Omgevingswet. Daar moet de overheid klaar voor zijn. Dat is nodig voor de inhoud en het voortbestaan van het werk. Voor de ODMH betekent dit dat de nodige veranderingen op stel staan.

Eerste stap naar Energieneutraal Midden-Holland in 2050

Ondertekening-convenant-Regionale-Energiestrategie-Midden-Holland

Op 5 april is het Convenant 2018 – 2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland ondertekend. Tijdens de Stuurgroep Regionale Energiestrategie hebben de deelnemende partijen hun handtekening gezet. Daarmee hebben zij afgesproken samen te werken aan een energie- en klimaatneutrale en fossiele energievrije regio, om zo bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.

Midden-Holland als proeftuin voor innovatieve oplossingen voor bodemdaling

Krimpenerwaard_duurzaam-fietspad_vergroot

Bij de aanleg van een fietspad in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland volgens een specifiek procedé bodemstabilisatie toegepast. Door kalk en gips te mengen met de veengrond ontstaat een compactere bodem.
De bodem in de Krimpenerwaard bestaat voor het grootste deel uit slappe veengrond. Veendiktes van 10 meter zijn geen uitzondering. Het aanleggen van infrastructuur op dergelijke slappe grond is normaal gesproken tijdrovend en kostbaar.

ODMH geslaagd voor nieuwe kwaliteitsnorm ISO 9001 – 2015!

Iso certificering

In het najaar van 2017 is de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) geslaagd voor de nieuwe internationale kwaliteitsnorm! En dat is uniek. Wij zijn er trots op omdat wij de eerste omgevingsdienst in Nederland zijn die het ISO 9001 – 2015 certificaat hebben behaald.

Atlas Archeologie voor regio Midden-Holland

Atlas-Archeologie

In navolging van de Atlas Bodem is er nu ook een Atlas Archeologie voor de regio Midden-Holland. Hierin zijn de archeologische waarden- en beleidskaarten van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas opgenomen.

Werkateliers inwoners duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk

Werkateliers1_locaties duurzame energie Bo-Re_verkleind

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Een van de initiatieven om dit doel te bereiken is bewoners te informeren over diverse mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie.

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen in kaart

Longfonds_vergroot

Het Longfonds is de initiatiefnemer van een campagne om de luchtkwaliteit in Nederland onder de aandacht te brengen bij onder andere de gemeenten.

Archief Omgevingsdienst Midden-Holland gedigitaliseerd!

Archief ODMH_vergroot

Eind september 2017 heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) ingestemd met het zogenaamde ‘vervangingsbesluit’ voor het archief van de ODMH. Dit vervangingsbesluit is de laatste stap naar volledige digitalisering van het archief.

Overeenkomst over gasloos bouwen in Westergouwe fase II

Westergouwe II_vergroot

Een aspect van de regionale energiestrategie Midden-Holland is het ontwikkelen van ‘gasloze’ nieuwbouwwijken. De gemeente Gouda start binnenkort met het bouwen van een gasloze nieuwbouwwijk.

Parapluherziening Archeologie in Zuidplas

Zuidplas_moordrecht

Op 6 maart 2018 heeft de gemeente Zuidplas de parapluherziening Archeologie vastgesteld. Een parapluherziening is een bestemmingsplan die als een paraplu over andere, al bestaande bestemmingsplannen heen hangt.

Pilot Funderingsherstel woningen in Gouda

funderingsherstel

De gemeente Gouda heeft eind 2017 besloten om een pilotproject Funderingsherstel (met de looptijd van een jaar) op te starten. Op deze wijze staat de gemeente woningeigenaren bij in het proces van het funderingsherstel van hun woningen.

U kunt zich altijd aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.