Nieuwsbrief ODMH najaar 2018

Uitgave nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van de ODMH.

Deze nieuwsbrief bevat informatie voor de bestuurders en de ambtelijke medewerkers van regiogemeente en de provincie Zuid-Holland.

De ODMH redt bijzondere archeologische vondsten

Uitsnede archeologische vondst

Enige tijd geleden ontving één van de archeologen van de ODMH een verzoek van het Historisch Genootschap Waddinxveen. Hun depot was overvol met vele dozen met archeologische vondsten: een  nalatenschap van een inmiddels overleden amateurarcheoloog.

Werkbezoek VNG aan ODMH

VNG werkbijeenkomst_verkleind

Op dinsdag 2 oktober heeft Mirthe Heikens (ODMH) tijdens een presentatie aan de VNG laten zien hoe de ODMH samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en haar inwoners  betrekt bij het zoeken naar nieuwe locaties voor het opwekken van duurzame energie.

Paraplubestemmingsplan voor Archeologie in Waddinxveen

Parapluplan Waddinxveen_vergroot

In september heeft de gemeente Waddinxveen het Paraplubestemmingsplan Archeologie vastgesteld. Dit is een bestemmingsplan die als een paraplu hangt over al bestaande bestemmingsplannen. Hierdoor is er één eenduidige regeling van kracht voor het aspect archeologie voor het gehele gemeentelijke grondgebied.

ODMH en Gouda Smart City

Smartcity

MBO Rijnland in Gouda zocht een project waar hun 2e jaarsstudenten Smart Technology hun tanden in kunnen zetten. ODMH is geïnteresseerd in het opzetten van een netwerk dat de luchtkwaliteit meet. Dat is een match.

Interactieve kaart duurzaamheidsactie Waddinxveen

Interactieve Duurzaamheidskaart Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft Duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2016 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsvisie 2015- 2025 opgesteld.

Handreiking voor aardgasvrije- en energieneutrale nieuwbouw

Handreiking ..... bewerkt

De gebouwde omgeving zal steeds meer moeten worden losgekoppeld van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) in werking getreden.

Omgevingsdienst laat kinderen de bodem voelen!

Geoweek_grondboren

Tijdens de nationale GeoWeek maakten leerlingen in hun eigen omgeving kennis met de praktijk van aardrijkskunde en worden ze zich meer bewust van de bodem onder hun voeten.

Collegebijeenkomst over Duurzaamheid in Bodegraven-Reeuwijk

groene energie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Vanuit bewoners en bedrijven wordt een zorgvuldige en daadkrachtige aanpak verwacht van de regionale overheid. De ODMH ondersteunt Bodegraven-Reeuwijk bij hun aanpak naar een klimaatneutrale gemeente.

U kunt zich altijd aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.