Bijeenkomst Water en Bodem sturend


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
Arti Legi in Gouda
Doelgroep

Beleidsadviseurs gemeenten, waterschappen en provincie die werken aan gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, milieu, waterbeheer, riolering of andere zaken in de openbare ruimte, bodemdaling of klimaatadaptatie.

Omschrijving

De rode draad van deze bijeenkomst is samenwerken aan Water en Bodem sturend.

  • Vragen die aan de orde komen:
    welke overheid pakt wat op;
    hoe komen we met elkaar in gesprek;
    wederzijdse verwachtingen.
Aanmelden

Voor vragen en of  aanmeldingen kunt u zich wenden tot Bas de Jongh (ODMH) beleidsadviseur bodem en archeologie, bdejongh@odmh.nl.