Vergadering DB ODMH


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Doelgroep

Vergadering van het dagelijks bestuur van de ODMH.

Omschrijving

Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zal worden beraadslaagd en besloten.