Omgevingswet_Overgang en overdracht bodemtaken


Datum
Plaats in agenda
Locatie
Online bijeenkomst
Doelgroep

De Bodem medewerkers van de volgende omgevingsdiensten: Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de DCMR.

Omschrijving

Informatiebijeenkomst over de overdracht van de bodemtaken van de Provincie Zuid-Holland naar de omgevingsdiensten. Tijdens de bijeenkomst vinden diverse workshops plaats waarin partijen elkaar nader informeren over een bepaald onderwerp.

Meer informatie

De ODMH bespreekt het overgangsrecht in relatie tot de omgevingswet.