Regionale bijeenkomst warme overdracht bodemtaken regio Midden-Holland


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
online bijeenkomst
Doelgroep

Betrokken gemeente- en provinciale ambtenaren.

Omschrijving

Over 1 jaar moeten de gemeenten alles op orde hebben om hun nieuwe rol als bevoegd gezag bodem te kunnen vervullen. Tijdens de bijeenkomst zullen we onder andere aan u de vraag voorleggen wat u als gemeente van de provincie Zuid-Holland nog in 2021 verwacht in dit proces van de warme overdracht bodemtaken.

Meer informatie

Initiatiefnemer van deze bijeenkomst is de Provincie Zuid-Holland. De volgende onderwerpen komen aan de orde: overgangsrecht, basispakket, VTH en grondwater.

Bijzonderheden

De ODMH ondersteunt zowel de provincie als de betreffende gemeenten in dit proces. Er gaan bodemtaken van de provincie over naar de gemeenten.