Ondertekening schone lucht akkoord


Datum
Plaats in agenda
Locatie
Utrecht
Doelgroep

36 gemeenten, 9 provincies en het Rijk.

Omschrijving

Het Schone Lucht Akkoord gaat over een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Meer informatie

Dit akkoord is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de provincies en de gemeenten.

Bijzonderheden

Al onze regiogemeenten hebben dit akkoord ondertekend.