Workshop 'omgevingstafel met ketenpartners'


Datum
Plaats in agenda
Locatie
Locatie en tijdstip volgt nog
Doelgroep

Gemeenten en ketenpartners in de regio Midden-Holland, West-Holland en Haaglanden

Omschrijving

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst?

De VNG organiseert per regio bijeenkomsten, waarin gemeenten - samen met hun ketenpartners - kunnen oefenen met het behandelen van complexe initiatieven. De omgevingstafel staat hierbij centraal. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u mét uw ketenpartners en onder begeleiding van ons dit proces gaan oefenen in een workshop en simulatie. Na de bijeenkomst heeft u handvatten om zelf aan de slag te gaan en het proces voor uw gemeente verder op hoofdlijnen in te gaan richten. Vervolgens krijgt u na de zomer de kans om uw aanpak tijdens een terugkomdag te toetsen, met ons en de andere deelnemende gemeenten.

Meer informatie

Voor deze bijeenkomst is het waardevol als er zowel medewerkers als beslissers/managers aanwezig zijn vanuit gemeentelijke organisaties en ketenpartners. Het gaat om collega’s die zich bezighouden met de behandeling en verlening van vergunningen en managers van bijvoorbeeld de afdeling Ruimtelijke Ordening, Vergunningen of Dienstverlening (lijnmanagers). Daarnaast is het ook interessant voor programmamanagers en projectleiders Omgevingswet. Zo ontstaat er een realistische oefensituatie en heeft u des te meer profijt van de bijeenkomst en de terugkomdag.

Bijzonderheden

Een complexe vergunningaanvraag in 8 weken afhandelen vraagt om een andere manier van werken. VNG heeft, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. In dit dialoogmodel staat de omgevingstafel centraal. Het idee achter de omgevingstafel is dat de initiatiefnemer en alle betrokken partijen (in een of meerdere sessies) bij elkaar komen. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte ‘hoe maken we het mogelijk. Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Daarna kan de vergunning in acht weken worden afgehandeld. Nu al meer weten? Bekijk dan het filmpje over de omgevingstafel.