Nationaal kennisprogramma Bodemdaling


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Locatie
Huis van de Stad te Gouda
Doelgroep

Projectleiders, beleidsadviseurs en andere betrokkenen rondom de deelexpedities van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en andere projecten die gerelateerd zijn aan bodemdaling.

Omschrijving

Tijdens deze dag staan de Deelexpedities in de 'spotlight' (onderwaterdrainage, natte teelten, innovatieve ophoogtechnieken, geo-informatie, governance, broeikasgassen uit veenweide). Daarnaast delen we de resultaten van onderzoeken en kunnen we kennis uitwisselen, kruisbestuiven, discussiëren en netwerken.

Meer informatie
Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst.

Bijzonderheden

De ODMH ondersteunt zijn regiogemeenten in de bodemtaken. Een medewerker van het team Bodem is trekker van de deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken.