Lezing over Circulariteit


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:30 tot
Locatie
Gemeentehuis Zuidplas, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Doelgroep

Ondernemers in de gemeente Zuidplas

Omschrijving

De gemeente Zuidplas heeft stevige ambities op het gebied van energie & warmte, klimaatadaptatie, circulariteit en leefomgeving. In de periode 2019-2021 worden concrete stappen gezet in de duurzaamheidsopgaven. Een van die stappen is het vergroten van de kennis op het gebied van circulaire economie.

Meer informatie

Het thema circulaire economie is voor velen nog een relatief nieuw onderwerp. Het ontbreekt vaak aan algemene kennis op dit gebied en aan specifieke kennis hoe circulaire economie toegepast kan worden in de dagelijkse werkzaamheden. Daardoor blijven circulaire kansen vaak onbenut.
De doelstelling 100% circulair in 2050 lijkt ver weg. Ervaring leert echter dat de tijd vliegt. Vandaar dat wij u nu al graag willen vertellen wat circulariteit voor u kan betekenen en welke nieuwe kansen dit biedt.
Tijdens de Drie Duurzame Dagen houdt Klaske Kruk van Circularities op vrijdag 11 oktober een lezing over Circulariteit en Ondernemen. U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen.

Bijzonderheden