Klimaatatelier gemeente Bodegraven-Reeuwijk


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk, Julianastraat 6 te Bodegraven
Doelgroep

Stakeholders die te maken hebben met de effecten van klimaatverandering: ambtenaren van de gemeente Bodegrave-Reeuwijk, ODMH, waterschap en provincie, LTO, Greenport Boskoop, Veiligheidsregio Hollands-Midden en GGD.

Omschrijving

In dit 1e klimaatatelier onderzoeken de deelnemers waar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kwetsbaar is als gevolg van hevige neerslag en mogelijke overstromingen.
Dit onderzoek leidt tot een kwetsbaarhedenkaart. Op basis hiervan stellen de deelnemers een klimaatadaptatiestrategie op.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u zich wenden tot Bernd van den Berg, Omgevingsdienst Midden-Holland, via 088 54 50 000.

Bijzonderheden

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de ODMH zijn de initiatiefnemers van deze bijeenkomst.