Informatieavond Regionale Energie Strategie voor raadsleden Midden-Holland


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Huis van de Stad, burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Doelgroep

Raadsleden van de samenwerkenden gemeenten in Midden-Holland

Omschrijving

Tijdens de bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) Midden-Holland informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de RES MH, die volgens afspraken tussen gemeenten, provincie, waterschappen en de ministeries van EZK en BZK eind 2019 af moet zijn. In dat kader zullen enkele stakeholders vanuit hun perspectief een toelichting geven op een aantal belangrijke aspecten. Tijdens de avond zullen wij gezamenlijk stil staan bij de noodzaak tot regionale samenwerking.

Meer informatie
Aanmelden

Alleen raadsleden van de samenwerkende gemeenten in Midden-Holland kunnen zich aanmelden. Dat kan tot en met 16 mei a.s. via aanmelden@regiomiddenholland.nl.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw Ruth Noorduyn, programmasecretaris Duurzaamheid, mail: rnoorduyn@odmh.nl.