Bijeenkomst over 'verleden' van de Rijn


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Thorbeckelaan 5 te Gouda
Doelgroep

Direct betrokken partijen bij geologisch onderzoek in de bocht van de Oude Rijn bij Alphen aan den Rijn.

Omschrijving

Tijdens deze bijeenkomst spraken diverse partijen (o.a. IDDS Archeologie, Universiteit Utrecht_faculteit geowetenschappen en de ODMH) over de uitkomsten van een archeologisch booronderzoek in Alphen aan den Rijn.

Meer informatie

Onlangs is op 3,5 m diepte grind gevonden in de bocht van de Oude Rijn bij Alphen aan den Rijn. Dit grind is niet van de Limesweg, want dat bevindt zich op 30 cm onder het maaiveld. Maar waar komt dit grind dan wel vandaan? Daarover gaat deze bijeenkomst.

Bijzonderheden

De ODMH zorgt namens zijn regiogemeenten voor het behoud van het archeologisch erfgoed. Vanuit die achtergrond zijn wij betrokken bij dit onderzoek.