2e Bestuurlijke Tafel Duurzaamheid


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
ODMH, Thorbeckelaan 5 te Gouda
Doelgroep

Wethouders Duurzaamheid, regio Midden-Holland.

Omschrijving

In dit overleg bespreken de wethouders de stand van zaken over allerhande onderwerpen die een relatie hebben met de ontwikkeling van duurzaamheidsinitiatieven in de regio Midden-Holland.

Meer informatie

De voorzitter van dit overleg neemt ook deel aan de Stuurgroep Duurzaamheid.