Vergadering DB ODMH


Datum
Plaats in agenda
Locatie
ODMH, Thorbeckelaan 5 te Gouda
Omschrijving

Vergadering dagelijks bestuur ODMH

Meer informatie

Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zal worden beraadslaagd en besloten.