Vergadering adviescommissie Inhoud


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Omschrijving

Vergadering van de adviescommissie Inhoud

Meer informatie

Deze commissie brengt advies uit aan DB/AB inzake de inhoudelijke aansturing van de ODMH. De leden van de adviescommissie zijn inhoudelijk betrokken en hebben voldoende mandaat vanuit hun eigen organisatie.