Veenomeen 2018


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Taets, Hemkade 16 te Zaandam
Doelgroep

Gemeenten, provincies en waterschappen die bij hun werkzaamheden te maken hebben met slappe veengrond. Ook het innovatieve bedrijfsleven en kennisinstituten behoren tot de doelgroep.

Omschrijving

Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van bodemdaling in Nederland.  Ook is er een kennismarkt waar u  kunt netwerken en interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Aanmelden

Via dit aanmeldformulier kunt zich aanmelden voor deze dag.

Bijzonderheden

De ODMH levert een bijdrage aan de sessie over 'Innovatieve ophoogtechnieken'. Wij hebben eind 2017 het initiatief genomen om een zogenaamde “deelexpeditie” te starten over innovatieve ophoog- en stabilisatietechnieken. In de praktijk zien wij namelijk dat dergelijke innovaties stuk lopen op wet- en regelgeving. En dat is zonde want een zakkende bodem leidt tot hoge kosten en is daarmee een grote maatschappelijk opgave. De ODMH ondersteunt haar gemeenten met de zoektocht naar oplossingen voor de toepassing van deze innovatieve technieken. De deelexpeditie is bijna afgerond en de resultaten worden op het congres gepresenteerd.