Symposium Bodem Breed


Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:30 tot
Locatie
Tolhuistuin, IJpromenade 2 te Amsterdam
Doelgroep

Professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond.

Omschrijving

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

De vereniging wil haar leden en het netwerk inspireren om te komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit symposium, bekijk dan het programma.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via https://bodembreedsymposium.nl/.

Bijzonderheden

Het team Bodem & Archeologie van de ODMH heeft veel kennis en kwaliteit in huis over onderwerpen die belangrijk zijn in de 'Bodemwereld'. Zij delen deze informatie graag met andere partijen. Daarom leveren twee teamleden van de ODMH een bijdrage aan dit symposium.