Ondertekening Convenant 2018 - 2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland


Datum
Plaats in agenda
Locatie
ODMH te Gouda
Doelgroep

Gemeenten regio Midden-Holland, Provincie Zuid-Holland, waterschappen en anderen.

Omschrijving

De zes gemeenten van de regio Midden-Holland, de Provincie Zuid-Holland en de drie waterschappen in de regio zetten samen met o.a. netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven, energiecoöperaties en NGO’s zoals Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hun schouders onder de energietransitie.

In het Convenant staat wie in de regio welk energietransitie-deel op zich neemt. Door de gezamenlijke aanpak met publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast. De komende jaren werken we gezamenlijk regionaal aan projecten om uiteindelijk in 2025 een energiebesparing te bereiken van 3,9 petajoule en duurzame energieopwekking 4,9 petajoule.

Meer informatie

Meer informatie zie bijgaand document.