Aerius (stikstof) calculator is geactualiseerd

Gepubliceerd op 15 februari 2023

AERIUS is een rekenprogramma dat neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000 gebieden in Nederland berekent, monitort en registreert. Deze stikstofberekening wordt uitgevoerd om te bepalen of bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, nieuwe wegen of het houden van vee leiden tot een toename aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Waarom actualiseren?

Nieuwe regels en informatie over stikstofdepositie vragen om een actualisatie van de Aerius calculator. Want deze wijzigingen hebben betrekking op de nieuwe inzichten in emissiefactoren, natuurgegevens en achtergronddepositie. Daarnaast zijn er nu ook enkele functionaliteiten toegevoegd.

Wat betekent de actualisatie van Aerius voor aanvragen bij de ODMH?

Per 26 januari 2023 is het verplicht om gebruik te maken van deze vernieuwde calculator bij onder andere het aanvragen van een omgevingsvergunning of vergunningen bij ruimtelijke procedures.  Voor vergunningen die verleend zijn voor 26 januari 2023 wijzigt er niets.

Deze verplichting volgt uit de aanpassing van de Regeling Natuurbescherming (artikel 2.1).

In procedures die gestart zijn voor 26 januari en nog lopen betekent dit dat een nieuwe AERIUS-berekening aangeleverd moet worden. In veruit de meeste gevallen kan dit door de voorgaande AERIUS-berekening in Aerius in te lezen en opnieuw door te rekenen. De nieuwe berekening wordt vervolgens als bijlage aan de lopende procedure toegevoegd.

Meer informatie over stikstof en AERIUS