Winnovatie.nl presenteert inspiratieboek vol ideeën om waterkwaliteit rond kassen te verbeteren

Gepubliceerd op 5 juli 2022

Het landelijk platform voor de watersector, Winnovatie.nl, introduceerde begin dit jaar een online challenge. Verschillende bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en burgers zonden hun ideeën in op de vraag: Hoe kunnen we lekkages via de bodem vanuit kassen voorkomen? De veertien meest innovatieve oplossingen zijn gebundeld in een inspiratieboek voor de glastuinbouwsector.

De laatste jaren is de waterkwaliteit rond kassen in het West- en Oostland langzaam vooruitgegaan. Alhoewel kassen zijn aangesloten op het gemeentelijk riool, de Waterschappen een gebiedsgerichte aanpak hebben ontwikkeld, ondernemers hun waterstromen waar nodig hebben aangepast en er een zuiveringsplicht is, toont onderzoek aan dat er nog te veel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit kassen via de bodem in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en daarmee voor het leven in en rondom de kassen. Om ook de laatste stappen richting gezond water rondom het glastuinbouwgebied te zetten, is er een challenge opgezet waarbij gezocht is naar innovatieve oplossingen voor dit probleem.

ODMH beoordeelt ingezonden ideeën
De challenge leverde 22 mooie inzendingen op, waar een deskundige jury zich in twee rondes over heeft gebogen. Jaap-Willem Kooistra, toezichthouder Omgevingsdienst Midden-Holland en jurylid namens de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen: “Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit kassen hebben negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en voor het menselijk welzijn. Innovaties kunnen lekstromen die deze ongewenste stoffen bevatten, verminderen of zelfs verhinderen. Als toezichthouder en jurylid was het enorm verfrissend om mij te verdiepen in de ingezonden ideeën, waarmee de sector kan voldoen aan wetten en regels.”

Prijzengeld voor de winnaars  
Het samenwerkingsverband Emissieloze Kas stelde €45.000,- beschikbaar voor de meest innovatieve en praktische oplossing(en) voor het tegengaan van lekkages uit kassen. Uiteindelijk werd dit prijzengeld verdeeld onder twee winnaars. Michael Meijler voor zijn automatische lekdetectie teeltvloer en Martijn van Riel (TNO) voor het ontwikkelen van een lekvrije druppelaar. Het prijzengeld is bedoeld voor de bouw van een prototype, het uitrollen van een pilot en het verder verbeteren van hun innovaties.

Nog sneller, nog schoner!
Winnovatie.nl is een initiatief van Het Waterschapshuis, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen. Het platform daagt bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, non-profit organisaties en iedereen met goede ideeën uit om mee te denken over actuele watervraagstukken.

Zelf bijdragen aan een betere waterkwaliteit en een duurzame en groene glastuinbouwsector? Download het inspiratieboek (pdf, 3.9 MB) om meer te weten te komen over de ingezonden ideeën. Laten we zo gezamenlijk toewerken naar een betere waterkwaliteit in de regio.