Legeskorting gemeente Gouda proefprojecten Wkb 2

Gepubliceerd op 3 maart 2022

Gemeente Gouda en ODMH nodigen bedrijven uit om samen te oefenen met de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Bedrijven die zich aanmelden voor een proefproject ontvangen een aantrekkelijke korting op de leges.

Wanneer treedt de Wkb in werking?

Op 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Met de Wkb verandert de werkwijze rondom de vergunningaanvraag voor het technische onderdeel voor categorie 1 bouwwerken. De gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) willen graag samen met projectontwikkelaars en aannemers oefenen om deze nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen.

Aanstellen kwaliteitsborger

Met de nieuwe Wkb vervalt de vergunningaanvraag bij de gemeente voor het technische onderdeel voor categorie 1 bouwwerken. In plaats van een vergunning aan te vragen bij de gemeente, neemt een bedrijf voor het beoordelen en houden van toezicht voor dit onderdeel straks een kwaliteitsborger in de arm. De kwaliteitsborger beoordeelt of het bouwwerk aan alle technische eisen van het bouwbesluit voldoet. Een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen van een categorie 1 bouwwerk op basis van het bestemmingsplan, moet nog wel bij de gemeente worden aangevraagd .

Bouwwerken die vallen onder categorie 1

Onder categorie 1 bouwwerken vallen onder andere de volgende bouwwerken:

  • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis);
  • Woonboten;
  • Vakantiewoningen;
  • Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine;
  • Aanbouwen aan overige gebruiksfuncties van maximaal 2 bouwlagen voor opslag en dergelijke;
  • Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 meter overspanning;
  • Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.);
  • Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen (voor zover niet vergunningvrij) ook onder gevolgklasse 1.

Wilt u zeker weten of uw bouwwerk onder categorie 1 valt? Neem dan contact op met de ODMH  via bwt@odmh.nl of bel met de heer M. Klooswijk, tel. 088-54 50 000

Legeskorting proefprojecten

Per kalenderjaar komen maximaal 3 proefprojecten voor legeskorting in aanmerking.

Heeft u vragen over de proefprojecten neem dan contact op met de heer M. Klooswijk via tel. 088-54 50 000 of  bwt@odmh.nl

Meer informatie en handige links: legeskortingproefprojecten.