Positieve audit voor ons ISO 9001 certificaat

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

In september 2021 vond de jaarlijkse ISO 9001 plaats bij de ODMH.

In september 2021 vond de jaarlijkse ISO 9001 audit plaats bij de ODMH. De gesprekken vonden voor het eerst sinds Covid-19 weer op ons kantoor in Gouda plaats. De audit is goed verlopen en wij mogen ons certificaat behouden. Wij zijn trots op dit resultaat!

Resultaat audit

Dit keer sprak de auditor met collega’s van de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht en Expertise. Daarnaast ging de auditor met een collega van ons team Bodem en archeologie mee op locatiebezoek. De auditor vond bij beide afdelingen geen afwijkingen. Dat betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem effectief is en een bijdrage levert aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wel kregen we een advies waarmee we ons kwaliteitsmanagementsysteem verder kunnen ontwikkelen. Ons kwaliteitsteam gaat daar mee aan de slag.

ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001:2015 is dé norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Voldoen aan de eisen van deze norm houdt in dat de werkprocessen van de ODMH inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar zijn. Jaarlijks bezoekt een auditor de ODMH om een aantal onderdelen van onze organisatie te auditen.