Verduurzamen woningen in Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn

Gepubliceerd op 14 mei 2020

Drie maanden geleden organiseerden de dorp overleggen van Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn samen met de gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporatie Habeko Wonen en Energiek Alphen aan den Rijn een tweetal goed bezochte voorlichtingsavonden over energiebesparing in woningen. Die vormden de start van de wijkaanpak voor verduurzaming van woningen in deze dorpen.

Zes bewoners van Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn hebben zich toen aangemeld voor een gratis energiescan. Deze energiescans zijn onderdeel van de wijkaanpak. Vanwege de corona-maatregelen ligt dit project nu stil.

Wat is een energiescan en waarvoor dient het?

’Een energiescan geeft informatie over energiebesparing(en) en eventuele mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energie voor een woning. Ook krijgen de bewoners adviezen over hoe zij zelf verbeteringen kunnen doorvoeren. Op die manier krijgen bewoners een idee over mogelijke maatregelen en wat het prijskaartje kan zijn.

Wat kan nog wel?

Vanwege de situatie rondom het coronavirus kunnen adviseurs nu geen woningbezoeken doen om de situatie in de woningen in kaart te brengen. Ondanks dat is het wel gelukt warmtefoto’s van de woningen te maken. Daarvoor moet het ’s nachts koud zijn, zodat aan de buitenkant van de woningen te zien is waar de warmtelekken in de woning zitten. Op de laatste koude dag van het seizoen, 2 april, heeft Duurzaam Bouwloket warmtefoto’s van de zes woningen gemaakt. In de Groene Hart Koerier van 13 mei 2020 is daarvan op pagina 12 een verslag te lezen.
Warmtefoto’s geven inzicht in de eventuele zwakke isolatieplekken van een woning en of de kieren en nader goed zijn gedicht.

Wat ook doorgaat zijn de energieadviezen die duurzame energiecoöperatie Energiek Alphen aan den Rijn gratis verzorgt voor woningen in Alphen. Aanvragen kan op hun  website: https://energiekalphenaandenrijn.nl/aanvraag-gesprek-energiecoach/.

Rol ODMH

Alphen aan den Rijn is een regiogemeente van ODMH. Wij ondersteunen onze regiogemeenten in de aanpak voor verduurzaming van woningen en bedrijven(terreinen).