Raamovereenkomst onderzoek Bodem en Archeologie

Gepubliceerd op 17 februari 2020

In 2019 is het team Bodem & Archeologie van de ODMH druk bezig geweest om een nieuwe raamovereenkomst te sluiten voor bodemonderzoek en –advies. Op 14 januari 2020 hebben we de nieuwe overeenkomsten afgesloten.

In januari 2020 liep de voorgaande raamovereenkomst af met de Antea Group. Uit de evaluatiegesprekken die we met de betrokken gemeenten hebben gevoerd kwam naar voren dat ze graag door willen met een raamovereenkomst.

Aanbestedingsprocedure

Daarom hebben wij een (Europese) aanbestedingsprocedure opgestart, inclusief voorselectie. Op basis van de selectiecriteria zoals omschreven in de Selectieleidraad is een voorselectie gemaakt van de inschrijvers die zijn uitgenodigd voor de gunningsfase. In de gunningsfase zijn op basis van de gunningscriteria (omschreven in de Gunningsleidraad) de partijen geselecteerd voor gunning. De aanbesteding is volledig digitaal via Tenderned verlopen. Nieuw is dat ODMH voor deze raamovereenkomst twee partijen heeft geselecteerd. Deze keuze geeft ons meer flexibiliteit, bijvoorbeeld voor spoedprojecten, en meer keuze voor onze gemeenten.

Voorstelrondes

We hebben een overeenkomst gesloten met zowel Ingenieursbureau Land als met Unihorn bv. Voor het team Bodem & Archeologie relatief onbekende partijen, mogelijk ook voor onze gemeenten.

Daarom zullen wij het komende (half)jaar onze gemeenten nader informeren over de (nieuwe) raamovereenkomst met beide partijen.