Nieuwe les over Klimaat en Water

Gepubliceerd op 10 december 2020

Vanuit het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem (CNME de Zwanebloem) ontwikkelt en coördineert de ODMH activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Wij doen dit met name voor leerlingen van basisscholen in de regio Midden-Holland.

We willen niet altijd dezelfde lessen daarom bedenken we regelmatig iets nieuws. Dit keer is dat een les over Klimaat en Water. Het leek erop dat deze les  vanwege corona niet plaats zou kunnen vinden. We zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatief.

Coronaproof les op het schoolplein

En het alternatief diende zich aan!
Guido van Belle (van belevenisonderwijs) kwam met een aanhanger vol materiaal op het schoolplein. Op deze manier was het mogelijk voor de leerlingen om coronaproof les te krijgen én kennis te nemen van de gevolgen van wateroverlast en hittestress.

De les begint bij de Watertafel, daar laat Guido de leerlingen zien hoe wateroverlast ontstaat. Wat een gemaal doet en hoe inwoners en gemeente samen ervoor kunnen zorgen dat de wateroverlast opgelost wordt. Om te laten zien dat de leerlingen zelf ook wat kunnen betekenen wandelt hij met de hele groep door de wijk rondom  de school en bekijken zij voortuinen. Dan terug naar de Watertafel om daar te kijken naar wat er met water gebeurt bij een tuin met veel groen of met veel stenen.

Dijken in Nederland

Guido vertelt hierna over de vele dijken die we in Nederland hebben.

De leerlingen krijgen de opdracht om zelf een dijk te bouwen en ook om deze te versterken met zand en andere materialen. De gemaakte dijk gaat in een speciale waterbak waar de leerlingen golven maken om hun dijk te testen. Welke dijk weerstaat de golven?

Positieve reacties

We krijgen positieve reacties terug van de scholen, een docent mailde het volgende:

Een aantal kinderen die leren wat moeilijker vinden waren erg enthousiast na de les en vertelde de docent  “hier leren we tenminste wat van”!

Dankzij de flexibele houding van alle betrokken partijen hebben we een mooie, leerzame en doe-les kunnen aanbieden waar we trots op zijn.