Bodemsanering voormalige stortplaats Benedenheulseweg in Stolwijk

Gepubliceerd op 11 maart 2020

Sinds december 2019 voert ODMH namens Provincie Zuid-Holland bodemsaneringswerkzaamheden uit op de voormalige stort Reijm in Stolwijk in de Krimpenerwaard.

Deze werkzaamheden zijn door ODMH voorbereid en aanbesteed aan aannemingsbedrijf JdB groep. Het stortmateriaal dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw en bevat diverse bedrijfsafval.

De sanering bestaat uit het profileren van de bestaande stort (ruim 3 hectare) en het afdekken met een laag grond van 0,4 m. Om eventuele transportoverlast op de Benedenheulseweg te vermijden vaart de aannemer de grond met beunbakken naar het werk. Dit gebeurt vanaf een tijdelijke overslaglocatie langs de N207 bij Stolwijk. In totaal wordt in een periode van zes weken 12.500 m3 grond aangevoerd en verwerkt.

De saneringsmethode met het afdekken met gebiedseigen grond is een standaardmaatregel zoals die ook de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard veel is toegepast. Na afronding van de sanering is de eigenaar verantwoordelijk voor het in stand houden van de afdeklaag. Bij normaal agrarisch gebruik zijn hiermee alle risico’s onder controle.

De werkzaamheden duren tot 1 juli.