Officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland


Zwemmen in natuurwater is nooit zonder risico. Natuurwater wordt immers niet continu gezuiverd, zoals zwemwater in zwembaden. De kwaliteit van het zwemwater van meren, plassen en speelvijvers kan gedurende de zomermaanden snel veranderen.

Het zwemseizoen voor de officiële zwemwaterlocaties in natuurwater loopt van 1 mei tot 1 oktober. De zwemwaterinspecteurs van de ODMH controleren  deze zwemwaterlocaties op veiligheid, hygiëne en zwemwaterkwaliteit. Als de kwaliteit van het zwemwater niet voldoet aan de gestelde normen wordt u hierover geïnformeerd via de blauwe informatieborden bij de zwemwaterlocaties, www.zwemwater.nl, Twitter, en de zwemwatertelefoon. Ook kunt u  via de app voor zwemwater geïnformeerd worden over de actualiteit van de zwemwaterlocaties.

Maatregelen
Afhankelijk van de uitslag van de controle kan de ODMH een maatregel instellen. Dit kan zijn een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod. Overigens, de controles van het zwemwater vinden alleen plaats bij de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland. Deze locaties kunt u vinden op www.zwemwater.nl.
Buiten het zwemwaterseizoen vinden geen controles meer plaats.

Zwemwater.nl 
Er is één landelijke website www.zwemwater.nl waar u actuele informatie vindt over alle officiële zwemwaterlocaties in Nederland. Op deze website kunt u via de kaart inzoomen op de locatie die u zoekt. Per locatie staat aangegeven welke voorzieningen er zijn en welke eventuele maatregelen van toepassing zijn.

Bereikbaarheid  ODMH tijdens zwemwaterseizoen

 • Zwemwatertelefoon
  Het nummer van de zwemwatertelefoon is 0800 9036. Dit nummer is (tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober) dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur. Via dit nummer krijgt u algemene en zo nodig toegespitste actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater, de veiligheid en mogelijke gezondheidsrisico’s. Als u gezondheidsklachten krijgt na het zwemmen kunt u deze ook melden via dit nummer. Buiten kantooruren krijgt u via een informatiebandje de meest recente informatie.
 • Zwemwater@odmh.nl
  Via dit mailadres kunt u vragen stellen over de veiligheid, zwemwaterkwaliteit en hygiëne van de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland. Ook hier kunt u eventuele gezondheidsklachten melden.
 • Persberichten
  Door middel van persberichten en Twitter informeert de ODMH de pers, radio en (indien nodig) tv, zowel lokaal als regionaal en (indien nodig) landelijk.
 • Communicatieadviseur Zwemwater
  Dagelijks, tijdens kantooruren, bereikbaar via zwemwater@odmh.nl en 0800 9036.
  Voor Persvragen,  via 0800 9036, van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.