Melden klacht over zwem- en badinrichtingen


Heeft u een klacht over een badinrichting (zwembad/sauna)? Dan is het altijd verstandig dit eerst bij de eigenaar of beheerder te melden.
Heeft dit voor u niet het gewenste resultaat dan kunt u terecht bij één van de zwemwaterinspecteurs van de ODMH. U kunt uw klacht melden via zwemwater@odmh.nl.

Wij nemen daarna met u contact op, ter voorbereiding op een controlebezoek bij de badinrichting. Ter plaatse beoordelen wij of de klacht terecht is en wij informeren u schriftelijk van de uitkomst hiervan.