Melden legionella in uw zwembad


Indien er binnen uw badinrichting een overschrijding is geconstateerd van de norm van 100 Kve van de Legionellabacterie bent u, als houder van de badinrichting, verplicht om op grond van de BHVBZ artikel 2d, lid 1 en 2 dit direct te melden bij ons. Let op, als de overschrijding 99kve is dan voldoet u aan de norm! U kunt het Meldingsformulier legionellabesmetting gebruiken. Als u dit formulier invult, ziet u welke vervolgstappen u verder moet ondernemen.

Wilt u weten hoe u het zwemwatersysteem zodanig kan inrichten en beheren dat u legionella besmetting zo veel mogelijk kunt voorkomen lees dan het Modelbeheersplan Legionellapreventie (pdf, 279 kB) in zwembadwater.

Overschrijding in leidingwatersysteem

Mocht u een overschrijding hebben in het leidingwatersysteem, dan dient u dit te melden bij het ministerie van Leefomgeving en Transport.

Legionella (pneumophila) is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep kan veroorzaken. De ziekte (ook wel legionellosis genoemd) ontstaat uitsluitend wanneer mensen de bacterie inademen. Inademing kan door bijvoorbeeld verneveling van het water van een spuitelement, whirlpool, douche of via een sproei-installatie.
De griepvariant hiervan (ook wel Pontiac fever genoemd ) is meestal tijdelijk en van niet-blijvende aard. De veteranenziekte echter is een zeer gevaarlijke (chronische) longaandoening, en kan de dood tot gevolg hebben.

Besmetting
Een infectie kan alleen ontstaan als de bacterie via inademing wordt opgenomen en zich kan vestigen in de longen. Risicogroepen zijn personen met een verminderde weerstand (kinderen), ouderen en stevige rokers. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.rivm.nl/Legionella