Groen doet goed


De Omgevingsdienst Midden Holland leidt in opdracht van de gemeente Waddinxveen het project ‘Groen doet Goed’. Het doel van ‘Groen doet Goed’ is kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 in de grote steden meer vertrouwd te maken met de natuur binnen en buiten de stad.

Kinderen spelen steeds minder buiten. Door buiten te spelen bewegen kinderen meer en wordt hun creativiteit gestimuleerd. Hierdoor krijgen zij meer gevoel voor en besef van natuur. Dat is een belangrijke basis voor hun houding naar het belang van natuur als zij in hun volwassen leeftijd zijn.

In Zuid-Holland werken de provincie, gemeenten en natuurpartijen samen om kinderen uit te dagen hun spelcomputer te laten staan en hun ouders en grootouders mee naar buiten te nemen. Kijk voor meer informatie: https://www.ivn.nl/groen-doet-goed.

De gemeente Waddinxveen vindt het belangrijk dat kinderen in de natuur spelen. Daarom heeft de ODMH de opdracht gekregen het project Groen doet Goed in Waddinxveen te leiden. Dit jaar staat buitenspelen centraal. Er komt een nieuwe avontuurlijke speelroute met speeltuinen die vanaf de waterspeelplaats aan de Putterringvaart naar het Gouwebos loopt. Langs de route staan speelplekken, zo ontstaat er een grote speeltuin voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Avontuurlijke speelroute

De gemeente Waddinxveen vroeg in de afgelopen maanden kinderen wat zij graag als speeltoestellen willen en wat zij graag buiten doen. De waterspeeltuin wordt ook meteen opgeknapt. Vol overgave zijn de kinderen aan de slag gegaan. Er werd gekleurd, geknutseld en er zijn zelfs hele maquettes gemaakt. Al deze ideeën worden meegenomen bij het ontwerp. De planning is dat in het voorjaar van 2016 de route zal worden geopend.

Buitenspeelactiviteiten

Kinderen kunnen nu al deelnemen aan allerlei buitenactiviteiten en daarbij stempels verzamelen. Bij drie stempels kan een cadeautje opgehaald worden bij het gemeentehuis. Activiteiten die tot nu toe hebben plaatsgevonden: fotografie in het Gouwebos, de Modderloop, een natuurwandeling in het Gouwebos en een natuurdag in het Bentwoud. Kinderen kunnen deelnemen aan leuke activiteiten zoals de natuurwerkdag Polder Bloemendaal, diverse bij de kinderboerderij Dierendal, een bodemles, tentweek en een woensdagmiddagactiviteit bij de Scouting. Daarnaast kan er gestempeld worden als er met de klas meegedaan wordt met een les van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie de Zwanebloem.


Foto’s activiteiten

Bekijk de foto’s (pdf, 2.6 MB) van de activiteiten en de stempelkaart. Meer informatie over de stempelkaart en alle speelactiviteiten is te vinden op www.waddinxveen.nl/groendoetgoed.