Activiteiten voor voortgezet onderwijs


Hier vindt u informatie over activiteiten van De Zwanebloem voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Milieutour langs bedrijven

Gedurende een schooldag organiseren wij een fietstocht, waarbij leerlingen van de brugklas van het voorgezet onderwijs groepsgewijs drie verschillende bedrijven in de regio Midden-Holland bezoeken. Zij maken op deze manier kennis met bedrijven en verdiepen zich er in of deze bedrijven duurzaam bezig zijn, hoe duurzaam en of ze nóg duurzamer bezig zouden kunnen zijn. De milieutour kan een specifiek thema hebben (b.v. afval).

Eigen school en afval

Een variant van de Milieutour is om naar je eigen school te kijken als bedrijf dat ook afval produceert. De leerlingen kunnen begeleid worden om zich hier in te verdiepen en aan de slag te gaan met eigen bedachte oplossingen. Afhankelijk van de gekozen vorm kan dat een eerste of tweede fase van de Milieutour langs bedrijven zijn, of kunnen bepaalde klassen langs de bedrijven gaan en andere klassen naar de interne bedrijfsvoering kijken.

Scholen voor Duurzaamheid

In een Scholen voor Duurzaamheidsproject geeft een bedrijf of instelling (b.v. gemeente) een actuele opdracht aan een schoolklas op het gebied van duurzaamheid (4e of 5e klas VWO). Tijdens de lessen van twee of meer vakken werken de leerlingen groepsgewijs aan delen van deze opdracht.

Aanvullend kunnen deskundigen workshops op de school verzorgen. Aan het einde is er een slotpresentatie door de leerlingen.

Voorbeelden: de ODMH heeft verschillende projecten Scholen voor Duurzaamheid begeleid (thema Kaderrichtlijn water - Driestar Gouda; Gouwe Wiericke schetst haar toekomst - scholen Gouda; en ontwerpen duurzame school o.a. in samenwerking met Gouds Regionaal Architectuur platform – scholen Gouda).

Ontwerpwedstrijd duurzame stad van de toekomst

Organiseren van een ontwerpwedstrijd voor leerlingen van de bovenbouw of onderbouw van VO-scholen in de gemeente, in samenwerking met de Stichting Duurzame Stad. Dit omvat een introductiebijeenkomst voor leerkrachten, een kick-off en een finale.

Tijdens de lessen van twee of meer vakken werken de leerlingen groepsgewijs aan hun ontwerp van een duurzame stad. Bij het project duurzame stad van de toekomst worden een aantal thema’s geselecteerd, waar de focus op ligt. Na een voorselectie op de scholen presenteren de beste groepen hun ontwerp tijdens de finale op een centrale gemeentelijke locatie (b.v. raadszaal). Een jury van deskundigen op diverse beleidsterreinen, onder voorzitterschap van de wethouder, beoordeelt welk ontwerp het winnende ontwerp is. De leerlingen kunnen (of de school kan) hiermee een duurzame prijs winnen.

Andere mogelijke activiteiten

Voor de verschillende klassen kunnen in overleg andere projecten opgezet worden.

Voorbeelden: de ODMH heeft in de Krimpenerwaard een project begeleid voor leerlingen van de 3e klassen over energiebesparing. Diverse externen hebben hiervoor de school bezocht en de leerlingen in een les kennis laten maken met aspecten van energiebesparing. Daarna hebben de leerlingen in een opdracht zelf onderzoek gedaan naar mogelijkheden van energiebesparing in hun eigen omgeving. Een ander voorbeeld uit Zuidplas is de organisatie van een veldwerkdag voor 3e klassen van het voortgezet onderwijs, met de thema’s bodem en water met lessen, excursies en veldwerkopdrachten, inclusief opening van de dag door een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap.

Duurzame school (Ecoschools)

Dit project richt zich op het behalen van het internationale keurmerk voor duurzame scholen (Ecoschools). Hierbij is de VO-school als geheel betrokken (alle klassen, incl. docenten etc.)

Doel is de school en de schoolomgeving te verduurzamen door het stimuleren van leerlingen om zelf hiertoe activiteiten te ondernemen. Ecoschools heeft een standaardperiode van twee jaar. Ecoschools richt zich op 10 verschillende thema’s. De school zelf kiest welke thema’s de school het eerst gaat aanpakken. Voor informatie over ecoschools zie www.eco-schools.nl. Scholen kunnen door de ODMH gestimuleerd worden tot deelname en hierin begeleid worden. Deelname aan Ecoschools brengt voor de school kosten met zich mee (eenmalige kosten voor opstart en begeleiding gedurende 2 jaar: € 2.000,-, daarna € 1.500,- per jaar).

Afvalcoach

Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen in 3 dagdelen opgeleid worden tot afvalcoach. Als afvalcoach kunnen jongeren op een aansprekende manier informatie overbrengen over voorkomen van afval, afvalscheiden en schoonhouden van de omgeving. Belangrijk is dat de leerlingen zelf enthousiast zijn om er meer van te weten en het leuk vinden om de kennis over te dragen aan andere leerlingen en bewoners.

Zij leren de ins en outs van de verschillende soorten afval. Hoe moet je ze scheiden, waar gaan ze naar toe en wat wordt er van gemaakt? Hoe en in welke situatie ga je in gesprek met mensen hierover? In het eerste dagdeel wordt een afvalsorteerbedrijf of een bedrijf dat afval als grondstof gebruikt bezocht. In het tweede dagdeel wordt, afhankelijk van de voorkennis van de leerlingen, meer informatie gepresenteerd en de leerlingen onderzoeken het afval op school en voeren zelf een sorteeranalyse uit. Ze bedenken oplossingen om er zelf op school/ thuis/ op straat mee aan de slag te gaan. In het derde dagdeel leren de leerlingen met presentatie- en overtuigingstechnieken werken, persoonlijke verhalen vertellen, situaties herkennen, creëren en naspelen waarin ze als afvalcoach kunnen optreden.