Activiteiten voor basisonderwijs


Hieronder vindt u informatie over de diverse activiteiten die De Zwanebloem aanbiedt aan leerlingen in het basisonderwijs.

Er is een grote diversiteit aan thema’s en doelgroepen. Zie hiervoor het schooljaarprogramma op www.nmemiddenholland.nl. In het programma voor het basisonderwijs zijn, onder andere, de volgende mogelijkheden opgenomen:

 • Schooltuinieren
  Ondersteunen scholen bij het tuinieren door kinderen bij de school. Leveren materialen (m² bakken, zaden, grond, handleiding, digitale nieuwsbrief in het seizoen). Advisering.
 • Warme-Truiendag\
  Scholen enthousiasmeren mee te doen met de Warme-Truiendag (februari). Lessuggesties en ideeën voor activiteiten aanreiken (grotendeels doorverwijzing naar de website van het Klimaatverbond). Desgewenst organiseren wethouderactie.
 • Groene Voetstappen
  Scholen enthousiasmeren mee te doen met de Groene Voetstappenweek (september). Een week lang zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school. De leerlingen verzamelen stickers voor elke reis die ze zo maken en plakken die in het Groene Voetstappen-boekje. Aan het einde van de week kunnen de groene voetstappen geteld worden.
 • Kinderklimaattop
  Dit is een top waarbij een bepaald thema centraal staat en waar kinderen van groep 7 en 8 op een interactieve manier mee kunnen doen aan workshops en aan een ideeënwedstrijd.
  Scholen in de gemeente worden dan door ons benaderd om mee te doen aan de top. Een onderdeel van dit project is een ideeënwedstrijd voor groep 7 en 8 van de basisschool. De vraag van de ideeënwedstrijd is ieder keer een andere.
  De ideeën worden verzameld door de ODMH en de 10 beste ideeën worden tijdens de dag van de kinderklimaattop gepresenteerd aan een jury. De winnaar ontvangt een mooie prijs! Ook gaan de kinderen van de deelnemende scholen in de gemeente, samen in discussie over oplossingen voor klimaatverandering onder leiding van de dagvoorzitter. Daarnaast worden leuke duurzame workshops georganiseerd. De ODMH kan deze top voor elke gemeente organiseren en waar wenselijk is ook regionaal.
 • Energieke Scholen
  Scholen begeleiding bieden bij het onderzoeken van de school op mogelijkheden tot energiebesparing door leerlingen (groep 6 t/m 8). Met gebruik van de leskist Energieke Scholen, waarin meet­instrumenten voor de leerlingen (CO₂-meter, lichtmeter, decibelmeter, energiekostenmeter) en lesboekjes. Afhankelijk van de wensen van de school kan dit gekoppeld worden aan een presentatie van de resultaten door de leerlingen op een ouderavond, voor het schoolbestuur of voor de wethouder.
 • Groen doet goed
  Project waarbij kinderen kennis maken met de natuur in hun eigen omgeving. Dit kan op veel manieren vormgegeven worden en ook samen gaan met een nieuwe natuurlijker inrichting van een stukje van een gemeente. Voor voorbeelden zie www.groendoetgoed.nl.
 • Energiebus
  De Energiebus is een bus van NME Alkmaar. Deze bus bevat interactieve spellen gericht op natuur- en milieueducatie en een diversiteit aan energiebesparende materialen en duurzame energie-opwekkende apparaten. Kinderen worden aangetrokken door de duurzame spellen en leren over energiebesparing door een opgeleide vrijwilliger.
 • Boomfeestdag
  Organiseren plantactiviteit bomen en / of educatieve activiteit rond bomen voor leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen. Regelen plantlocatie in overleg met gemeente. Regelen vrijwilligers voor het begeleiden van de educatieve activiteit. Op verzoek aanreiken van educatieve materialen aan scholen die rond boomfeestdag (landelijke dag is in maart, in najaar ook mogelijk) aandacht willen besteden aan het thema bomen.
 • Projectdag duurzaamheid
  Bij deze activiteit is een themakeuze mogelijk. Het organiseren van een schooldag, waarbij bijvoorbeeld het thema (zwerf)afval centraal staat. Voor alle groepen een activiteit tijdens deze dag zoals: opening door wethouder, sorteeranalyse van inhoud vuilniszakken, opschoonactie in de wijk, workshops (b.v. creatief met afval, Sea First Foundation over plastic soep in de oceanen).
 • Duurzaamheidslessen
  Daarnaast kan de ODMH op verzoek lessen organiseren over een gewenst onderwerp. Voorbeelden zijn klimaatadaptatie, gasloos wonen, duurzame energie enz.