Activiteiten voor basisonderwijs


Hieronder vindt u informatie over de diverse activiteiten die De Zwanebloem aanbiedt aan leerlingen in het basisonderwijs.

Lessen op locatie

CNME de Zwanebloem verzorgt NME lessen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs op de leszolder van de Kinderboerderij te Gouda en regelt ook NME lessen bij de scholen georganiseerd door o.a. Natuuractiviteiten De Watersnip en Ecokids. Er is een grote diversiteit aan thema’s en doelgroepen.

Zie hiervoor het schooljaarprogramma op www.nmemiddenholland.nl

Schooltuinieren

Ondersteunen scholen bij het tuinieren door kinderen bij de school. Leveren materialen (m² bakken, zaden, grond, handleiding, digitale nieuwsbrief in het seizoen). Advisering.

Warme-Truiendag

Scholen enthousiasmeren mee te doen met de Warme-Truiendag (februari). Lessuggesties en ideeën voor activiteiten aanreiken (grotendeels doorverwijzing naar de website van het Klimaatverbond). Desgewenst organiseren wethouderactie.

Groene Voetstappen

Scholen enthousiasmeren mee te doen met de Groene Voetstappenweek (september). Een week lang zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school. De leerlingen verzamelen stickers voor elke reis die ze zo maken en plakken die in het Groene Voetstappen-boekje. Aan het einde van de week kunnen de groene voetstappen geteld worden. Regelen opgave en bestelling materialen bij het Klimaatverbond. Regelen financiering door gemeente. Lessuggesties en ideeën voor activiteiten aanreiken. Organiseren wethouderactie. Regelen persaandacht.

Kinderklimaattop

De ODMH organiseert in 2018 een kinderklimaattop in Bodegraven-Reeuwijk. Dit is een top waarbij het thema energie centraal staat en waar kinderen van groep 7 en 8 op een interactieve manier mee kunnen doen aan workshops en aan een ideeënwedstrijd.

De scholen in de gemeente worden benaderd om mee te doen aan de top. Een onderdeel van dit project is een ideeënwedstrijd voor groep 7 en 8 van de basisschool. De vraag van de ideeënwedstrijd is: ‘Bedenk je eigen praktische, vernieuwende idee om minder energie te gebruiken in jouw gemeente om zo de klimaatverandering tegen te gaan’.

De ideeën worden verzameld door de ODMH en de 10 beste ideeën worden tijdens de dag van de kinderklimaattop gepresenteerd aan een jury. De winnaar ontvangt een mooie prijs! Ook gaan de kinderen van de deelnemende scholen in de gemeente, samen in discussie over oplossingen voor klimaatverandering onder leiding van de dagvoorzitter. Daarnaast worden leuke duurzame workshops georganiseerd. De ODMH kan deze top voor elke gemeente organiseren en waar wenselijk is ook regionaal.

Energieke Scholen

Scholen begeleiding bieden bij het onderzoeken van de school op mogelijkheden tot energiebesparing door leerlingen (groep 6 t/m 8). Met gebruik van de leskist Energieke Scholen, waarin meet­instrumenten voor de leerlingen (CO₂-meter, lichtmeter, decibelmeter, energiekostenmeter) en lesboekjes. Afhankelijk van de wensen van de school kan dit gekoppeld worden aan een presentatie van de resultaten door de leerlingen op een ouderavond, voor het schoolbestuur of voor de wethouder.

Groen doet goed

Project waarbij kinderen kennis maken met de natuur in hun eigen omgeving. Dit kan op veel manieren vormgegeven worden en ook samen gaan met een nieuwe natuurlijker inrichting van een stukje van een gemeente. Voor voorbeelden zie www.groendoetgoed.nl.

Energiebus

De Energiebus is een bus van NME Alkmaar. Deze bus bevat interactieve spellen gericht op natuur- en milieueducatie en een diversiteit aan energiebesparende materialen en duurzame energie-opwekkende apparaten. Kinderen worden aangetrokken door de duurzame spellen en leren over energiebesparing door een opgeleide vrijwilliger.

De Energiebus kan als aanvulling op de wijkaanpakken worden ingezet op scholen in de wijk. De kinderen krijgen les over energie, waarbij de bus langskomt op het schoolplein. Na schooltijd kunnen de ouders langskomen voor advies over het verduurzamen van hun woning.

Boomfeestdag

Organiseren plantactiviteit bomen en / of educatieve activiteit rond bomen voor leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen. Regelen plantlocatie in overleg met gemeente. Regelen vrijwilligers voor het begeleiden van de educatieve activiteit. Op verzoek aanreiken van educatieve materialen aan scholen die rond boomfeestdag (landelijke dag is in maart, in najaar ook mogelijk) aandacht willen besteden aan het thema bomen.

Projectdag duurzaamheid

Bij deze activiteit is een themakeuze mogelijk. Het organiseren van een schooldag, waarbij bijvoorbeeld het thema (zwerf)afval centraal staat. Voor alle groepen een activiteit tijdens deze dag zoals: opening door wethouder, sorteeranalyse van inhoud vuilniszakken, opschoonactie in de wijk, workshops (b.v. creatief met afval, Sea First Foundation over plastic soep in de oceanen).

Duurzaamheidslessen

Daarnaast kan de ODMH op verzoek lessen organiseren over een gewenst onderwerp. Voorbeelden zijn klimaatadaptatie, gasloos wonen, duurzame energie enz.