Activiteiten voor volwassenen


Hier vindt u informatie over diverse activiteiten voor andere doelgroepen waarbij De Zwanebloem ook betrokken is.

Energiecoach worden?

Belangstellenden kunnen in vier dagdelen opgeleid worden tot energiecoach. Energiecoaches geven vrijwillig energiebesparingsadviezen op het gebied van gedrag aan inwoners. Dit kunnen zowel woningbezitters als huurders zijn. Hieraan kan gekoppeld worden dat de geadviseerden vanuit de gemeente een energiebox cadeau krijgen, zodat zij meteen aan de slag kunnen met energie­besparing in de woning. Energiecoaches kunnen betrokken worden bij informatieavonden in de wijken of andere evenementen om zo belangstellenden te werven voor energieadviezen. De werving kan ook via andere communicatiekanalen plaatsvinden (advertentie krant, website gemeente, nieuwsbrief in de wijk etc).

De opleiding tot energiecoach kan ook gegeven worden aan werkzoekenden in een gemeente met als nevendoel dat zij hun cv uitbreiden en weer tijdelijk aan het arbeidsproces deelnemen.

Duurzaamheidsbijeenkomst

Organiseren van een duurzaamheidsbijeenkomst. Bijvoorbeeld rond de landelijke dag van de duurzaamheid (10 oktober). De Inhoud en doelgroep(en) kunnen nader afgestemd worden met de gemeente. Een duurzaamheidsbijeenkomst kan ook (onderdelen van) een duurzaamheidsmarkt betreffen.