Activiteiten


Door CNME De Zwanebloem worden diverse lesactiviteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie én –communicatie (mede) ontwikkeld.

De leerlingen uit het basisonderwijs zijn de belangrijkste doelgroep. Incidenteel kunnen de leerlingen van het voorgezet onderwijs ook deelnemen. Een mooi voorbeeld is:

Ontwerpen 'Duurzame stad'

Deze activiteit (een ontwerpwedstrijd) is georganiseerd door de ODMH in samenwerking met de Stichting Duurzame Stad. Jongeren (van voortgezet onderwijs scholen) ontwerpen een duurzame stad van de toekomst.
Zij bedenken creatieve oplossingen voor een toekomstige stad. Waardoor deze stad onder andere bestand is tegen een gerezen zeespiegel, energie betrekt uit alternatieve bronnen en zo veel mogelijk gebruik maakt van lokale duurzame voedselproducten.

Een deskundige jury beoordeelt de ontwerpen en de winnaar ontvangt als hoofdprijs drie zonnepanelen voor op het dak van de school, gesponsord door Eneco. In school kan via software gevolgd worden hoeveel schone energie de panelen opwekken.

Ter inspiratie heeft de ODMH samen met de Stichting Duurzame Stad een aantal filmpjes gemaakt in de directe leefomgeving van de jongeren.


Suggestie voor activiteiten

Heeft u suggesties voor activiteiten dan horen wij die graag van u! U kunt contact opnemen met de vakgroep Duurzaamheid via 088 543 50 000 of uw suggestie mailen naar zwanebloem@odmh.nl.