Warme truiendag


De Warme Truien Dag is een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden.

Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad.
Warme Truien Dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

De verwarming 1 graad lager zetten betekent 7 procent minder brandstof verbruiken en dus 7 procent minder CO2 uitstoot. Een belangrijke bijdrage voor zo’n simpele maatregel. Waar het bij de Warme Truien Dag vooral om gaat is bewustzijn. Het is een mooie gelegenheid om eens na te denken over je eigen energieverbruik.
Voor suggesties en meer informatie over wat je zou kunnen doen met je klas, kijk op www.warmetruiendag.nl


Warme truiendag