Milieuvergunning aanvragen


Wat is een omgevingsvergunning?
‘Omgevingsvergunning’ is de verzamelnaam voor een aantal vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu.

Onder andere de volgende aspecten vallen onder de omgevingsvergunning:

  • Bouwen, verbouwen en renovaties
  • Slopen (geheel of gedeeltelijk)
  • Kappen van bomen
  • Aanleg van in- of uitrit
  • Gebruikstoepassingen van specifieke gebouwen
  • Bedrijfsmatig uitvoeren van milieu-gerelateerde activiteiten
  • Aanpassingen aan monumenten
  • Plaatsing reclamebord of lichtbak

Waarom de omgevingsvergunning?
Vroeger moest u, voor het bouwen van een woning bijvoorbeeld, de verschillende vergunningen daarvoor apart aanvragen. Als u bijvoorbeeld een kapvergunning, een sloopvergunning en een bouwvergunning nodig had, moest u die alle drie apart aanvragen. Dat hoeft nu niet meer.

Omgevingsloket
Alle omgevingsvergunningen kunt u in één keer digitaal aanvragen via het Omgevingsloket.

WABO
De regels rond de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).