Milieuvergunning aanvragen


Een milieuvergunning wordt aangevraagd door middel van het indienen van een Omgevingsvergunning voor Milieu.  Omgevingsvergunning is de verzamelnaam voor een aantal vergunningen op het gebied van milieu, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening.

Vrijwel alle bedrijven moeten voldoen aan de Wabo en de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer schrijft voor aan welke regels en voorschriften bedrijven moeten voldoen om het milieu ‘de grootst mogelijke bescherming te bieden’. Een ondernemer moet dus de algemene milieuregels, het Activiteitenbesluit  naleven en een melding bij ons indienen of een omgevingsvergunning voor milieu (voorheen: milieuvergunning) aanvragen.

In de regio Midden-Holland ziet de ODMH erop toe dat de bedrijven de regels en richtlijnen naleven.

Alle omgevingsvergunningen voor milieu kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket.


Omgevingsvergunning Milieu aanvragen, wat komt erbij kijken?