Klachten Wagro


In de afgelopen maanden is een groot aantal geurklachten bij de ODMH binnengekomen. In de meeste gevallen wordt de Wagro (composteerbedrijf van groenafval) door de bewoners aangewezen als veroorzaker van deze geurklachten.

Toezichthouders van de OMDH hebben het bedrijf diverse malen bezocht. Er zijn op dit moment geen activiteiten en stoffen aangetroffen die in strijd zijn met de vergunning.

Verleende vergunningen

Wagro heeft een vergunning voor het opslaan, bewerken en composteren van groenafval en het opslaan en bewerken van grond, zand, baggerspecie, veegvuil, slib, hout en steenachtige materialen. Bij de vergunning hoort een geurrapport. Daarin is berekend, aan de hand van de activiteiten in de inrichting, hoeveel geur er vrijkomt. Er zijn dan ook voorschriften opgenomen om de geuremissie te beperken. Ook aan deze voorschriften wordt voldaan.

Treffen maatregelen

Wagro is bereid om verdergaande maatregelen te treffen en is in overleg met de ODMH om maatregelen te treffen om zoveel mogelijk de geuroverlast tegen te gaan. Daarbij wordt gedacht aan een uitgebreide klachtenanalyse, het afdekken van een percolaatbassin en het gebruik van middelen om de geur af te breken. Ook worden er initiatieven ontwikkeld om eventueel de compostering in een afgesloten hal te laten plaatsvinden.

Melden geurhinder

Wij verzoeken u, als u geurhinder ondervindt, deze op het algemene klachtennummer (0888 - 333 555) kenbaar te maken.