Projecten


Door de omgevingsdienst zijn diverse projecten op het gebied van Natuur- en Milieueducatie en –Communicatie (mede) ontwikkeld.

Doelgroep is meestal, maar niet uitsluitend, het basisonderwijs. Zo mogelijk wordt aangesloten op landelijke initiatieven.

Eén voorbeeld hiervan is:

Duurzame stad

Dit project (een ontwerpwedstrijd) wordt georganiseerd door de omgevingsdienst in samenwerking met de Stichting Duurzame Stad. Jongeren (van voortgezet onderwijs scholen) ontwerpen een duurzame stad van de toekomst.
Zij bedenken creatieve oplossingen voor een toekomstige stad. Waardoor deze stad onder andere bestand is tegen een gerezen zeespiegel, energie betrekt uit alternatieve bronnen en zo veel mogelijk gebruik maakt van lokale duurzame voedselproducten.

Een deskundige jury beoordeelt de ontwerpen en de winnaar ontvangt als hoofdprijs drie zonnepanelen voor op het dak van de school, gesponsord door Eneco. In school kan via software gevolgd worden hoeveel schone energie de panelen opwekken.

Ter inspiratie heeft de omgevingsdienst samen met de Stichting Duurzame Stad een aantal filmpjes gemaakt in de directe leefomgeving van de jongeren.


Wilt u meer informatie of heeft u suggesties voor nieuwe projecten?

Neem contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van de vakgroep ROM en Duurzaamheid.