Stookalert


Het stookalert van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  geeft per provincie advies op basis van weersverwachtingen en de luchtkwaliteit. Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving.

Meteorologische condities

Voor een stookalert moet de situatie met ongunstige meteorologische condities voor een periode van tenminste 6 uur aanhouden en betrekking hebben op een gebied dat minimaal de helft van de provincie beslaat. Per provincie wordt aan de hand van de vastgestelde criteria bepaald of een stookalert afgegeven moet worden of niet. De criteria voor het stookalert zijn in afstemming met het KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) Koninklijk Meteorologisch Instituut  en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld.

Doel stookalert

Het doel van het stookalert is stokers er op te wijzen dat de komende uren de omstandigheden zodanig zijn dat de verontreiniging vanuit de schoorsteen blijft hangen en overlast kan veroorzaken naar de omgeving.

Factsheet ODMH