Regionale aanpak


In september 2013 hebben meer dan veertig organisaties (woningcorporaties, netbeheerders, bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en overheden) het Energieakkoord getekend voor duurzame groei. Kern van dit akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Een groot deel van de te nemen maatregelen betreft de gebouwde omgeving (bedrijfspanden en woningen). Er is afgesproken dat het energiegebruik door en in gebouwen verlaagd moet worden (vooral verwarming moet anders) en dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt.

De ODMH ondersteunt haar regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van de regionale aanpak van de gebouwde omgeving op de volgende thema’s:

Wat er in de regio Midden-Holland wordt gedaan voor verduurzaming van de verschillende onderdelen van de gebouwde omgeving kunt u vinden onder de betreffende onderwerpen.