Verduurzaming gemeentelijke wagenparken


De gemeenten in de regio’s Midden- en West-Holland willen in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland (PZH) de klimaatdoelstellingen van Parijs halen. In beide regio’s worden energiestrategieën ontwikkeld om uiterlijk in 2050 energie- en CO2-neutraal te zijn.
Een emissieloos eigen wagenpark is een van de thema’s waarmee gemeenten dit doel kunnen bereiken. Op 27 maart 2018 organiseerden de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) , PZH en het Groene Hart Werkt! een netwerkbijeenkomst om de samenwerking rondom dit thema te bevorderen. Het doel van deze samenwerking is te komen tot een bundeling van de vragen naar waterstofvoertuigen.

Kip-ei-probleem

Een aantal gemeenten zijn al druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een duurzaam wagenpark. Een van die mogelijkheden is gebruik te gaan maken van elektrische voertuigen. Waterstof is inmiddels ook sterk in ontwikkeling. Maar zowel batterij-elektrische als waterstof-elektrische voertuigen voor onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling zijn nog niet/nauwelijks op de markt. Daarnaast moet de laad-/tankinfrastructuur nog verder ontwikkeld worden. Het ontwikkelen van emissieloze voertuigen en laad/tankinfrastructuur zijn sterk van elkaar afhankelijk. Er doet zich dus een kip/ ei probleem voor.

Organiseren gezamenlijk vraag naar waterstof in Midden- en West-Holland

De overheid kan een rol spelen bij het doorbreken van het kip/ei probleem voor emissieloos vervoer. Tijdens de bijeenkomst is een voorstel besproken om samen te werken aan vraagbundeling naar waterstof in de regio’s Midden- en West-Holland. Concreet  is het idee om gezamenlijk (met meerdere gemeente in Zuid-Holland en in Nederland) een nog te ontwikkelen bestelbusje op waterstof (voor onderhoud van de openbare ruimte) aan te besteden en met deze grote gebundelde vraag de markt te prikkelen.

Dit initiatief van Roteb (pdf, 385 kB) (gemeente Rotterdam) werd op 27 maart voor het eerst met meerdere gemeenten besproken en heeft inmiddels een uitstraling naar andere regio’s binnen Zuid-Holland en Noord-Holland.
De gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zuidplas zijn betrokken in het vervolg traject.

De gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard zijn volop bezig met het elektrificeren van hun wagenpark en willen eventueel ook aanhaken. Andere deelnemers zoals de omgevingsdiensten, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda zijn in principe geïnteresseerd, maar dit type voertuig maakt geen deel uit hun wagenparken.

Kansen Europese 'Hydrogen Valleys'

De Provincie Zuid-Holland legt de link naar het Europees programma Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 2 (FCH2JU). De Europese Commissie wil niet langer alleen 'stand alone' projecten ondersteunen, maar gebiedsgericht 'Hydrogen Valleys' laten ontstaan. In een dergelijk project zou  waterstof regionaal opgewekt, opgeslagen en breed toegepast gaan worden (voor mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie). De Provincie Zuid-Holland nodigt de regio’s uit om mee te denken over de volgende vraagstukken: “Welke ontwikkelingen in West- en Midden-Holland mogen niet ontbreken in een Hydrogen Valley Zuid-Holland?”

Vervolgtraject

In een vervolgtraject gaan de geïnteresseerde deelnemers verder in op de specificaties van het te ontwikkelen waterstofvoertuig en de organisatie van de aanbesteding hiervan.

De regio’s Midden- en West-Holland willen breder kijken naar de vraagbundeling voor waterstof. Hiervoor wordt gezocht naar geïnteresseerde partijen Er zal ook gekeken worden naar de kansen voor toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving en de industrie.

Meer weten of meedenken?

Als u meer wil weten of mee wil doen met het bovenstaande traject kunt u contact opnemen met:

Relevante informatie