Vraag en antwoord


In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat dan om de erkende maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.