Energiebesparen bedrijven


Een van de doelstellingen uit het SER-energieakkoord is de realisatie van energiebesparing in de gebouwde omgeving. De regiogemeenten van Midden-Holland hechten er belang aan dat ondernemingen en bedrijven in hun bedrijfsvoering hierop inspelen.

Contact

Mocht u nog (andere) vragen hebben over energiebesparing bij bedrijven dan kunt u bellen met de ODMH,
088 – 54 50 000. U kunt vragen naar het team Energiebesparing bij bedrijven.

Veelgestelde vragen over energiebesparing bedrijven