Startbijeenkomst 22 juni 2016


Op woensdag 22 juni 2016 vond de ondertekening plaats van de regionale energiestrategie Midden-Holland.

De regio Midden-Holland  was pilotregio in het landelijk programma voor regionale energiestrategieën  en werkt sindsdien daaraan door. Het doel is te komen tot een energieneutrale maatschappij in 2050.  De kortetermijndoelstelling en bijbehorende concrete acties (2023) worden gekoppeld aan een langetermijndoelstelling (2050). Voor het bereiken van deze doelstellingen zijn ALLE verschillende maatschappelijke partijen uit de regio nodig.

Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, ging in op het belang van de regionale energiestrategie en de start van de samenwerking.

Thijs de la Court, keynotespeaker, informeerde de aanwezigen over de totstandkoming van het Gelders energieakkoord, zie hierbij zijn presentatie (pdf, 2 MB).

De Samenwerkingsovereenkomst Energiestrategie Midden-Holland is ondertekend door de regionale bestuurders:

2016-06-22-Bijeenkomst-ondertekenening-energietransitie-regio-Midden-Holland-58-220x161

  • gedeputeerde Han Weber, provincie Zuid-Holland;
  • wethouders Kees Oskam (Bodegraven-Reeuwijk);
  • wethouder Rik van Woudenberg (Zuidplas);
  • wethouder Hilde Niezen (Gouda);
  • wethouder Lex Hofstra (Waddinxveen);
  • wethouder Pieter Neven (Krimpenerwaard;
  • wethouder Ed de Leest (Alphen aan den Rijn);
  • de vertegenwoordigers van waterschappen, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Aansluitend aan de ondertekening waren er workshops en inspiratiesessies om de energiestrategie verder in te kunnen vullen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en netbeheerders.